პროექტირება, არქიტექტურა, კონსტრუქცია

უპირველესია სწორედ წარიმართოს არქიტექტურულ-მხატვრული და სივრცით-მოცულობითი დაგეგმარება, რომელიც იქნება საინჟინრო და კონსტრუქციული თვალსაზრისით მდგრადი და გამართული.
ყოველივე ამას და სრულ არქიტექტურულ მომსახურეობას ჩვენი პროფესიონალი თანამშრომლები შემოგთავაზებენ:

არქიტექტურა
კონსტრუქცია
ლანდშაფტის დიზაინი
ინტერიერი
გეოლოგია