სახელმწიფო პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" მხარდაჭერით

პროექტირება
არქიტექტურა, კონსტრუქცია

უპირველესია სწორედ წარიმართოს არქიტექტურულ-მხატვრული და სივრცით-მოცულობითი დაგეგმარება, რომელიც იქნება საინჟინრო და კონსტრუქციული თვალსაზრისით მდგრადი და გამართული.
ყოველივე ამას და სრულ არქიტექტურულ მომსახურეობას ჩვენი პროფესიონალი თანამშრომლები შემოგთავაზებენ:

· არქიტექტურა
· კონსტრუქცია
· ლანდშაფტის დიზაინი
· ინტერიერი
· გეოლოგია

1 წუთში დაგირეკავთ