პემზის ბლოკი

0.90

პემზის ბლოკი

ორკამერიანი

10 X 20 X 40

1.10

პემზის ბლოკი

ორკამერიანი

15 X 20 X 40

1.40

პემზის ბლოკი

ოთხკამერიანი

20 X 20 X 40

1.40

პემზის ბლოკი

ექვსკამერიანი

20 X 20 X 40

1.90

პემზის ბლოკი

ექვსკამერიანი

30 X 20 X 40