ბლოკი

0.70

სამშენებლო ბლოკი

ორკამერიანი

10 X 20 X 40

0.90

სამშენებლო ბლოკი

ორკამერიანი

15 X 20 X 40

0.90

სამშენებლო ბლოკი

ოთხკამერიანი

20 X 20 X 40

1.00

სამშენებლო ბლოკი

ექვსკამერიანი

20 X 20 X 40

1.40

სამშენებლო ბლოკი

ექვსკამერიანი

30 X 20 X 40